Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem i właścicielem księgarni internetowej działającej pod adresem ksiegarnia.republikaostrowska.pl jest firma Republika Ostrowska Tomasz Mieloch z siedzibą przy ul. Kościelnej 4/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 612-150-42-05, REGON 231099867, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o numerze 21257.
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna dla realizacji zamówienia.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.12.2014.

II. Proces zamawiania

 1. Zamówień można dokonywać poprzez stronę ksiegarnia.republikaostrowska.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji przesyłki tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail. Zamawiający w pełni ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. W przypadku brakujących danych bądź błędnego wypełnienia formularza zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 3. Na życzenie, na podstawie danych zawartych w formularzu zostanie wystawiona faktura VAT.
 4. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone wysłaniem wiadomości do Zamawiającego.
 5. Oferta zamieszczona w księgarni internetowej ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

III. Publikacje elektroniczne

 1. Dla uzyskania dostępu do Publikacji Elektronicznej konieczne jest zawarcie przez Użytkownika z Wydawnictwem Republika Ostrowska Umowy Licencyjnej na korzystanie z Publikacji Elektronicznej. W tym celu niezbędne jest złożenie przez Zamawiającego zamówienia na Publikację Elektroniczną.
 2. Zamawiając Publikację Elektroniczną, użytkownik zgadza się na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mu treści cyfrowych przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania tej zgody.
 3. W celu uzyskania dostępu do Publikacji Elektronicznej Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za daną Publikację Elektroniczną w sposób określony w części IV niniejszego Regulaminu.
 4. Wydawnictwo Republika Ostrowska przystępuje do realizacji Zamówienia na Publikację Elektroniczną po otrzymaniu należności za Publikację Elektroniczną uiszczonej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Momentem uiszczenia przez Użytkownika należności za dostęp do Publikacji Elektronicznej jest moment zaksięgowania należnej opłaty na koncie bankowym Wydawnictwa Republika Ostrowska.
 5. Po odnotowaniu na koncie Wydawnictwa Republika Ostrowska płatności za Publikację Elektroniczną Wydawnictwo Republika Ostrowska poinformuje Użytkownika o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na wskazany na Koncie Użytkownika adres e-mail.
 6. Zamówienie na udostępnienie Użytkownikowi Publikacji Elektronicznej, tj. rozpoczęcia świadczenia Usługi udostępniania Publikacji Elektronicznej, zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu przekazania Użytkownikowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Elektroniczną. O realizacji Zamówienia na Publikację Elektroniczną Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości e–mail lub poprzez uaktywnienie się opcji ściągnięcia na Urządzenie Końcowe zamówionej Publikacji Elektronicznej widocznej w ramach Konta Użytkownika.
 7. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po dokonaniu transakcji za pośrednictwem Księgarni Internetowej Wydawnictwa Republika Ostrowska. W celu otrzymania faktury VAT konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji przy dokonywaniu wyboru sposobu płatności oraz podanie odpowiednich Danych Osobowych.
 8. Licencja na korzystanie z Publikacji Elektronicznej
  1. Użytkownik poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej na Publikację Wydawnictwa Republika Ostrowska otrzymuje niewyłączną, odpłatną (lub nieodpłatną w przypadku darmowych Publikacji Elektronicznych – o ile wyraźnie je oznaczono jako darmowe) licencję na korzystanie z Publikacji Wydawnictwa Republika Ostrowska przez czas nieograniczony zezwalającą Użytkownikowi na ściągnięcie i zapisanie Publikacji Elektronicznej na Urządzeniu Końcowym oraz korzystanie z Publikacji Wydawnictwa Republika Ostrowska na zasadach opisanych poniżej.
  2. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania Publikacji Elektronicznych w jakikolwiek sposób, wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego. Dotyczy to w szczególności rozpowszechniania Publikacji Elektronicznych za pomocą stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych i tym podobnych.
  3. Informacje o ewentualnych ograniczeniach terytorialnych do korzystania z Publikacji Elektronicznej są udostępniane Użytkownikom w opisach Publikacji Elektronicznych.
  4. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Publikację Elektroniczną uprawnia Wydawnictwo Republika Ostrowska do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e-mail wskazany przez Użytkownika na Koncie Użytkownika.

IV. Formy płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących form płatności:
  • przelew bankowy na numer konta wydawnictwa tj. PKO Bank Polski SA 73 1020 2267 0000 4602 0212 0483
  • płatność przy odbiorze w siedzibie księgarni internetowej
  • Przelewy24 – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. Ceny książek podane na stronie zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki doliczane są po wybraniu opcji wysyłki i pokrywane są przez Zamawiającego.

IV. Proces wysyłki

 1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wyboru formy przesyłki.
 2. Zamówione książki wysyłane są w ciągu dwóch dni roboczych od zanotowania wpłaty. Dokładny koszt wysyłki podany jest w formularzu zamówienia.
 3. Książki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Realizowane są wyłącznie przesyłki krajowe.
 5. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.

V. Zwroty

 1. Jeśli książka nie była użyta, Zamawiającemu przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Zwrot książki następuje na koszt Zamawiającego.
 3. Zwroty należy odsyłać na adres wydawnictwa wraz z pisemnym oświadczeniem.

VI. Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji prosimy o wysłanie reklamowanego egzemplarza książki na adres wydawnictwa wraz z pisemnym podaniem powodu reklamacji, w ciągu 5 dni od dnia otrzymania książki. Jeśli reklamacja zostanie uznana, nowy produkt zostanie wysłany w ciągu 5 dni.
 2. W przypadku gdy przesyłka jest uszkodzona należy sporządzić protokół szkody w obecności dostawcy paczki. Taki protokół będzie podstawą rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych przesyłki.
 3. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W takim wypadku koszty przesyłki pokrywa Wydawnictwo.

VII. Dane osobowe

 1. Dokonując zakupów, zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji umowy.
 2. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefonicznie zgodnie z danymi podanymi w zakładce Kontakt w godzinach 10-17 od poniedziałku do piątku.